picture

picture

AKINSOFT Ticari ve Sektörel Programlar

AKINSOFT Kurumsal Çözümler - WOLVOX ERP, E-Business

 AKINSOFT WOLVOX ERP E-Business; temelde üretim ve finans sistemi ile tam entegre çalışacak tümleşik bir ERP (Enterprise Resource Planing = Kurumsal Kaynak Planlaması) yazılımıdır. AKINSOFT WOLVOX ERP E-Business sistemi; işletmelerin malzeme yönetimi, malzeme ihtiyaç planlaması, kapasite ihtiyaç planlaması, maliyet muhasebesi, genel muhasebe, üretim kontrol ve kalite kontrol sistemlerinin yanında; planlama, bütçe, bakım, personel (insan kaynakları) ve ön muhasebe modüllerini de kapsamaktadır.

AKINSOFT Ticari Programları

AKINSOFT Ticari paketleri ile, işletmenizin ihtiyaç duyabileceği tüm ticari işlemleri cariden stok ve muhasebeye, satın almadan satış ve taksitlendirmeye, kadar takip edebilirsiniz. Tamamen Windows mimarisine göre tasarlanan AKINSOFT Ticari paketler, işlevselliğinin yanında kolay öğrenilir, kolay kullanılır şekildedir.

AKINSOFT Sektörel Programları

AKINSOFT Sektörel programları ile, muhtardan valiliklere, diş hekimlerinden poliklinik ve doktorlara, trafik müşavirlerinden, sürücü kurslarına, kurslardan dershanelere, tarım işletmelerinden, belediyelere kadar uzanan bir çok konuda program modülleri ve paketleri bulabilirsiniz.